Soal Latihan Teknik Pemograman pertemuan 13 BSI

Soal Latihan Teknik Pemograman pertemuan 13 BSI

 1.     Dibawah ini adalah Beberapa bahasa pemrograman yang berorientasi obyek, kecuali :
    a.     Basic                     d.     Smalltalk       
    b.    C++                     e.     VB dot net           
    c.     Java

2.     Bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems sejak 1991 adalah :
    a.     Pascal                 d.     Smalltalk   
    b.     C++                    e.     VB dot net
    c.     Java

3.     Bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Xerox PARC-Amerika serikat adalah :
    a.     Pascal                     d.     Smalltalk   
    b.     C++                        e.     VB dot net
    c.     Java

4.     Suatu fungsi yang hanya dapat diakses oleh kelas-kelas turunan disebut dengan :
    a.     Public                     d.     Overloading
    b.     Private                    e.     Polymorphism
    c.     Protected

5.     Fungsi yang dapat dibaca dan diakses oleh siapapun disebut dengan :
    a.     Public                     d.     Overloading
    b.     Private                    e.     Polymorphism
    c.     Protected
 

Soal Latihan Teknik Pemograman pertemuan 13 BSI

0 Response to "Soal Latihan Teknik Pemograman pertemuan 13 BSI"

Post a Comment

yuu.. kita budayakan berkomentar.. bersilaturahmi itu memperpanjang umur... ^_^